Sprzedaż towaru używanego w systemie VAT MARŻA przy ujemnej kwocie

Sprzedaż dokumentowaną fakturą VAT marża wykazuje się w deklaracji VAT-7 jako dost.tow. opodatkowaną stawką 23 % w wartości marży netto. Ponieważ w FV-marża wykazuje się wyłącznie kwotę należności ogółem, wartości ujmowane w deklaracji powinny wynikać z odrębnie prowadzonej ewidencji, zawierającej… Continue Reading

Usługi doradcze, doradztwo podatkowe, audyt, księgowość Warszawa

Jesteśmy firmą doradczą. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych oraz usług z zakresu doradztwa. Doradzamy naszym klientom w sprawach podatkowych, księgowych i organizacji zarządzania. Przeprowadzamy audyty księgowe i audyty podatkowe. Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe. Nasza działalność skupia się na… Continue Reading

Usługi doradcze w zakresie podatków, rachunkowości i procesów biznesowych.

Jesteśmy firmą doradczą. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych oraz usług z zakresu doradztwa.  Doradzamy naszym klientom w sprawach podatkowych, księgowych i organizacji zarządzania.  Przeprowadzamy audyty księgowe i audyty podatkowe. Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe. Nasza działalność skupia się na… Continue Reading

Koszty podatkowe w roku 2014. Reprezentacja a koszt podatkowy. Wydatki w restauracji a koszty podatkowe.

Wielu klientów zadaje nam pytania o koszty reprezentacji. Czy zakup usługi w restauracji (usługi gastronomicznej) jest kosztem podatkowym? Zagadnienie to podzieliliśmy na 3 obszary, z którymi w praktyce przedsiębiorcy spotykają się najczęściej: 1)  jezeli Państwa klient spotyka się z innym… Continue Reading

Infrastruktura innowacyjna

Infrastruktura innowacyjna jest gorzej rozwinięta, a możliwości aplikacyjne wyników badań są bardziej ograniczone. W Polsce istnieje silna pozycja nauki i słaba pozycja przemysłu. Programy badawcze UE, a w szczególności Piąty Program Ramowy starają się przeciwdziałać takim słabościom

Poziom infrastruktury, wysoko wykwalifikowani pracownicy, pracownicy posługujący się językami obcymi, poziom finansowania prac badawczo- rozwojowych, niewystarczająca promocja kraju za granicą

Problemem polskich firm w zakresie rozwoju sektora wysokich technologii jest brak takich czynników jak: poziom infrastruktury, wysoko wykwalifikowani pracownicy, pracownicy posługujący się językami obcymi, poziom finansowania prac badawczo- rozwojowych, a także niewystarczająca promocja kraju za granicą. Z kolei za zalety… Continue Reading

Inwestycje w innowacje

Innowacje tworzą popyt, przyspieszają tempo wzrostu gospodarczego, obniżają ceny, rozszerzają zdolność do realizowania bardziej rentownych inwestycji. Wydajność, konkurencyjność i rozwój wymiany handlowej są skorelowane z rozwojem inwestycji. Rosnące tempo wprowadzania nowych produktów i usług, a także wzrost znaczenia konsumenta przy jednoczesnej globalizacji… Continue Reading

Polityka polskiego Rządu wobec przedsiębiorczości

Rozwój instytucjonalnego otoczenia firm, Rząd polski realizuje przez: wspieranie rozwoju instytucji, które świadczą przedsiębiorstwom usługi doradcze, szkoleniowe, czy informacyjne; stworzenie jednolitego systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych; stabilizację otoczenia i przygotowanie PARP do realizowania zadań z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;… Continue Reading