Zyski kapitałowe ze spółki komandytowej od 2018 roku

Jeżeli  przychód będzie kwalifikowany do źródła zyski kapitałowe, to zachowa on status zysku kapitałowego, nawet jeżeli zostanie uzyskany za pośrednictwem spółki osobowej, np spółki komandytowej. W stanie prawnym obowiązującym w 2017 r. przeważa pogląd o kwalifikowaniu do źródła przychodów jakim… Continue Reading

Sprzedaż towaru używanego w systemie VAT MARŻA przy ujemnej kwocie

Sprzedaż dokumentowaną fakturą VAT marża wykazuje się w deklaracji VAT-7 jako dost.tow. opodatkowaną stawką 23 % w wartości marży netto. Ponieważ w FV-marża wykazuje się wyłącznie kwotę należności ogółem, wartości ujmowane w deklaracji powinny wynikać z odrębnie prowadzonej ewidencji, zawierającej… Continue Reading

Usługi doradcze, doradztwo podatkowe, audyt, księgowość Warszawa

Jesteśmy firmą doradczą. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych oraz usług z zakresu doradztwa. Doradzamy naszym klientom w sprawach podatkowych, księgowych i organizacji zarządzania. Przeprowadzamy audyty księgowe i audyty podatkowe. Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe. Nasza działalność skupia się na… Continue Reading

Usługi doradcze w zakresie podatków, rachunkowości i procesów biznesowych.

Jesteśmy firmą doradczą. Zajmujemy się profesjonalnym świadczeniem usług księgowych oraz usług z zakresu doradztwa.  Doradzamy naszym klientom w sprawach podatkowych, księgowych i organizacji zarządzania.  Przeprowadzamy audyty księgowe i audyty podatkowe. Świadczymy usługi doradcze i konsultingowe. Nasza działalność skupia się na… Continue Reading

Koszty podatkowe w roku 2014. Reprezentacja a koszt podatkowy. Wydatki w restauracji a koszty podatkowe.

Wielu klientów zadaje nam pytania o koszty reprezentacji. Czy zakup usługi w restauracji (usługi gastronomicznej) jest kosztem podatkowym? Zagadnienie to podzieliliśmy na 3 obszary, z którymi w praktyce przedsiębiorcy spotykają się najczęściej: 1)  jezeli Państwa klient spotyka się z innym… Continue Reading

Infrastruktura innowacyjna

Infrastruktura innowacyjna jest gorzej rozwinięta, a możliwości aplikacyjne wyników badań są bardziej ograniczone. W Polsce istnieje silna pozycja nauki i słaba pozycja przemysłu. Programy badawcze UE, a w szczególności Piąty Program Ramowy starają się przeciwdziałać takim słabościom

Poziom infrastruktury, wysoko wykwalifikowani pracownicy, pracownicy posługujący się językami obcymi, poziom finansowania prac badawczo- rozwojowych, niewystarczająca promocja kraju za granicą

Problemem polskich firm w zakresie rozwoju sektora wysokich technologii jest brak takich czynników jak: poziom infrastruktury, wysoko wykwalifikowani pracownicy, pracownicy posługujący się językami obcymi, poziom finansowania prac badawczo- rozwojowych, a także niewystarczająca promocja kraju za granicą. Z kolei za zalety… Continue Reading

Inwestycje w innowacje

Innowacje tworzą popyt, przyspieszają tempo wzrostu gospodarczego, obniżają ceny, rozszerzają zdolność do realizowania bardziej rentownych inwestycji. Wydajność, konkurencyjność i rozwój wymiany handlowej są skorelowane z rozwojem inwestycji. Rosnące tempo wprowadzania nowych produktów i usług, a także wzrost znaczenia konsumenta przy jednoczesnej globalizacji… Continue Reading